آدرس : گیلان ، لنگرود ، کومله ، پشت مسجد جامع (کارخانه قند سابق) ، صفاری
 
      تلفن دفتر فروش :   5443250-0142
      تلفن انبار :              5443145-0142
      فکس :                   5442588-0142